Czar Doliny Sanu

Czar Doliny Sanu

Zachwycające Bieszczady

Bieszczady stanowią grupę niewysokich gór leżących w Karpatach Wschodnich. To magiczne miejsce wyróżniające się swoistym klimatem, niespotykaną w innych obszarach kraju roślinnością oraz zwierzyną jak i różnorodnym rozmieszczeniem sieci rzecznej oraz łańcuchów górskich. Pomimo tego że nie zaliczane są do wysokich łańcuchów górskich w naszym kraju, to co istotne, spacery na tym terenie przynoszą pieszym wiele przyjemności.

Ścieżki górskie są uczęszczane każdą porą a graniczenie z parkami krajobrazowymi leżącymi na terytorium sąsiednich państw umila przebywanie w Bieszczadach.

Dolina Sanu magnetyzuje swym czarem

pola i góry
Park krajobrazowy w obrębie Doliny Sanu wydaje się być najładniejszym miejscem Karpat Wschodnich. Stanowi obszar ochronny wokół Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jest zabezpieczeniem przed wpływem działań ludzkich. Swoisty klimat dostarczają stare leśne ostępy, które stanowią także schronienie dla dużych gatunków fauny. Pobyt w tym pięknym zakątku jest związana z rozmaitymi doświadczeniami. Imprezy integracyjne dla nowo przybyłych, piękne ścieżki przyrodnicze, swoiste ukształtowanie terenu i szczególna bioróżnorodność powodują, że wizytujący z przyjemnością ponownie wracają do tej części Bieszczad. Przebywanie w parku krajobrazowego nie jest związane jedynie z oglądaniem jego szaty roślinnej ale także z byciem na terenie specjalnego obszaru ochronnego dla siedlisk oraz ptactwa.

Jedyne miejsce na wakacje

Na obszarze Parku Doliny Sanu znajduje się niewiele wsi. Wycieczkowicze nocują w gospodarstwach agroturystycznych lub ośrodkach wczasowych jakie sąsiadują z z obszarami leśnymi. Ciekawą możliwość pobytu w górach dostarcza www.zielonapolana.com.pl. Jest to ośrodek zlokalizowany na terenie krainy u wrót Bieszczad zapewnia relaks dla rodziny z dzieckiem ale także obozowiczom. A to dlatego, że mogą oni liczyć na wiele atrakcji, między innymi zabawy integracyjne, edukacja przyrodnicza i kąpiele w rzece.
szczyt gór
Karpaty Wschodnie wydają się wspaniałym miejscem na wypoczynek.Nie ma tu tylu odwiedzających jak inne góry w Polsce a ponadto swoiste gatunki roślinności oraz zwierząt wzbogacają pobyt w tej części kraju. Bieszczady Zachodnie są najbardziej niezawodnym lekarstwem na stres. Wyzwalają wigor oraz umożliwiają jedyny taki relaks.